шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

 

plastifikacija plastifikacija

Nanošenje laka u prahu – „plastifikacija“

Objavljeno u Nauka u praksi Napisano  mart 30 2022 veličina teksta Smanji veličinu teksta Povećaj veličinu teksta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Lak u prahu u praksi se može nanositi na aluminijumske profile na dva načina, u fluidiziranoj komori ili kao elektrostatički, naelektrisani sprej

Lakovi u prahu  su jedinstveni u odnosu na sve danas korišćene vrste organskih premaza. Nanošenje i pečenje (topljene i polimerizacija) lakova u prahu ostvaruje se uz pomoć specifične opreme. U tehnološkom procesu posebna je operacija nanošenja laka u prahu na metalne površine, a zatim sledi tehnološka operacija pečenja laka u prahu u toku koje se lak topi, razliva i hemijski očvršćava umrežavanjem. Dobijena prevlaka ima visoku molekulsku težinu i različitu hemijsku strukturu u odnosu na bazičnu smolu. Lak u prahu u praksi se može nanositi na metalni predmet čelični ili aluminijumski na dva načina u fluidiziranoj komori ili kao elektrostatički, naelektrisani sprej.

 

Fluidizirana komora

Koristi se za nanošenje laka u prahu na metal u debljini 250 -500 µm, a korisiti se za zaštitu metalnih predmeta izloženih vrlo agresivnoj sredini. U komori se pod delovanjem vazduha pokrene prah koji je u neprekidnom mešanju sa vazduhom tako da se dobije kontinualno mešanje praha koji lebdi. Zagrejani predmet, prethodno ugrejan u peći, uvodi se u komoru, zadrži određeno vreme dovoljno da se prah nalepi na površinu predmeta. Dužim vremenom držanja dobijaju se deblji slojevi praha na predmetu.  Nakon toga predmet se izvadi iz komore i prenosi u komoru za pečenje laka u prahu.

 

Elektrostatički sprej

Koristi se za nanošenje laka u prahu na metale u debljini od 20 - 125  µm. Ova tehnika nanošenja je najzastupljenija  i koristi se u tehnološkom procesu plastifikacije aluminijumskih profila i limova, te proizvoda od čelika. Nanošenje lakova u prahu u formi elektrostatičkog spreja ostvaruje se uz pomoć uređaja koji nazivamo elektrostatički pištolj.

 

U tim uređajima primenjuju se dva sistema:

-sistem sa jonizacijom električnim poljem

-sistem sa jonizacijom trenjem

 

Sistem sa jonizacijom električnim poljem (Korona type electrostatic spray coating) 

U ovom sistemu se fluidizirani lak u prahu (lak u prahu pomešan sa vazduhom u lebdećem stanju) usisava uz pomoć vazduha i transportuje kroz crevo u elektrostatički pištolj. U pištolju dolazi do jonizacije (naelektrisanja) laka u prahu primenom električnog polja. Tako naelektrisani lak se raspršuje i uz pomoć elektičnog polja usmerava ka metalnom predmetu na koji se prah lepi. Debljina nanešenog laka u prahu na metalni predmet zavisi o primenjenoj jačini električnog polja.

Na slici je dat prikaz nanošenja laka u prahu sistemom sa jonizacijom električnim poljem.

Sistem sa jonizacijom trenjem (Tribo Type electrostatic spray coating)

U ovom sistemu se takođe fluidizirani lak usisava uz pomoć vazduha i transportuje kroz crevo u elektrostatički pištolj. Naelektrisanje praha provodi se trenjem praha. Značajno je da kod ovog postupka nema električnog polja između pištolja i metalnog predmeta. Zbog toga prah može ravnomernije da prodre u šupljine i udubljenja radnih komada i obezbedi ravnomerniju prevlaku.

Mane ovog sistema su da se mala količina praha uspe naelektrisati, sporo nanošenje i u slučaju male vlažnosti praha nema naelektrisanja praha trenjem.

Jedan i drugi sistem (Korona i Tribo) sadrži u sebi tri dela: rezervoar za prah, upravljačku jedinicu i pištolj. Razlikuju se upravljačke jedinice za jedan, dva i više pištolja. Kao rezervoar za prah se u principu može birati između rezervoara sa fluidizacijom vazduhom ili sa mešačem. Rezervoari sa mešačem su pogodniji pre svega za česte, brze promene boje (praha).

Nanošenje laka u prahu može biti ručno ili automatsko. Uređaji za ručno nanošenje laka u prahu pogodni su za male i srednje serije u proizvodnji. Zbog čestih izmena lakova u prahu različitih boja potrebno je da se čišćenje istih odvija lako i brzo. Automatski uređaji pogodni su za veliku serijsku proizvodnju.

 

Komore za nanošenje laka u prahu

Nanošenje laka u prahu u formi spreja veoma je ekonomično jer se prah koji se ne zadrži na metalnom komadu može sakupiti i ponovo upotrebiti. To se ostvaruje tako da se nanošenje laka u prahu provodi u komori  u kojoj se  usisavanjem vazduha iz prostora komore proizvodi stalni, lagan podpritisak. Nastalim strujanjem ulaznog vazduha sprečava se izlaženje raspršenog laka u prahu izvan prostora komore. Isisani vazduh iz komore transportuje se u ciklon koji služi da se odvaja prah od vazduha i skuplja u donjem delu ciklona. Dalji transport vazduha ide preko filtarske sekcije u atmosferu. U filtarskoj sekciji se vrši završno odvajanje praha od vazduha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pročitano 158 puta Poslednji put izmenjeno Poslednji put izmenjeno mart 30 2022
Morate biti prijavljeni da bi mogli da ostavite komentar

Alupress newsletter

Prijavite se na naš newsletter i budite blagovremeno informisani o svim našim aktivnostima.
oktobar 18 2021 0

Boje za aluminijum u nijansi drveta

DRVO KAO INSPIRACIJA Povećanom ulogom koju danas ima aluminijum u oblasti građevinarstva, veoma bitnu ulogu…

Pratite nas na Facebook-u

Alupress newsletter

Prijavite se

Prijavite se na naš newsletter i budite blagovremeno informisani o svim našim aktivnostima.

Uslovi i politika privatnosti

Uslovi korišćenja portala: Uslovi 

Politika privatnosti: Saznaj više

Alu press d.o.o.

Alu press d.o.o.

Adresa: Nede Spasojević 7b

             11070 Novi Beograd

Tel/fax: +381 11 228 65 17
             +381 11 228 65 16

Mob tel: +381 63 279 605

  e-mail: info@aluminijum-pvc.com