шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

 

leksikon polimera leksikon polimera

Leksikon Polimera

Objavljeno u Business Napisano  januar 09 2018 veličina teksta Smanji veličinu teksta Povećaj veličinu teksta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Leksikon tehnologije polimera "E"

Ebonit (Ebonite)  – Tvrda guma. Proizvod dobijen vulkanizacijom prirodnog ili nekih sintetičkih kaučuka dodavanjem velike količine sumpora ili organskih nesumpornih sredstava za umrežavanje. Butil kaučuk i polisulfidni kaučuk ne formiraju ebonit

Egzoterman (Exotermic) – Podrazumeva da se oslobađa toplota

Ekspandovana guma (Expanded Rubber) – Oblik celularne (sunđeraste) gume, kod koje ćelije nisu međusobno povezane, već su samostalne jedinice. Ekspandovana guma ima nisku toplotnu provodljivost. Koristi se za izradu plovnih objekata, u građevinarstvu, kao izolator, za betonske puteve

Ekstruder (Extruder) – Uređaj za ekstrudiranje. Koristi se za pripremu poluproizvoda određenog profila. Osnovni delovi ekstrudera su cilindar, pužni vijak, glava ekstrudera, pogonski uređaji, uređaji za grejanje i hlađenje. Prema nameni, ekstruderi se dele na: ekstruder za gumu, predformer, vakuum ekstruder i ekstruder za plastične mase

Ekstrudiranje  (Extruding) – Proces prerade kaučukovih i plastičnih masa u cilju dobijanja polufabrikata određenog profila i oblika (cevi,  profili,  folije, ploče, gajtani). Kaučukova smesa ili plastična masa prethodno se zagrevaju kako bi se preveli u plastično stanje, odnosno rastop, a onda se, pomoću pužnog vijka, masa potiskuje kroz otvore različitih oblika

Elastičnost (Resillence) – Sposobnost materijala da se, posle uklanjanja sile koja je izazvala deformaciju, vrati u svoje prvobitno stanje. Takođe, odnos energije povraćaja deformacije i potrebne energije za izvođenje deformacije, izražen u procentima

Elastomer (Elastomer) – Opšti naziv za kaučuke i njima slične supstance. Kaučuk dobijen iz drveta je prirodni kaučuk, a ostali su sintetički. Fenomenološki definisano, elastomeri obuhvataju sve polimerne materijale koji se lako deformišu u velikom iznosu delovanjem relativno malih napona, a po prestanku dejstva napona dovoljno brzo se vraćaju u prvobitno stanje

Električna jačina (Electric Strength) – Videti: Dielektrična jačina

Elektroda (Electrode) – Provodnik pri elektrolizi. Pozitivna elektroda je anoda, a negativna katoda

Elektroliza (Electrolysis) – Hemijska  dekompozicija nekih supstanci izazvana prolaskom električne struje kroz rastvor ili rastop te supstance

Elektrolit (Electrolyte) – Supstanca koja u rastopljenom stanju ili rastvorena u pogonskom rastvaraču provodi električnu struju  i  istovremeno se razgrađuje

Elektroprovodni polimeri (Electroconductive Polymers) – Grupa polimernih materijala kod kojih je električna provodljivost  posledica molekulske strukture, polimeri sa sistemom konjugovanih dvostukih veza, polimeri sa heteroatomskim bočnim grupama i polimerni metalmakrociklički kompleksi

Elektrovalenca (Electrovalency) – Valentna veza formirana prelaskom elektrona sa jednog atoma na drugi

Element (Element) – Supstanca koja sadrži ceo broj atoma istog atomskog broja i ne može se hemijski razgraditi na jednostavnije supstance

Empirijska formula (Empirical Formula) – Formula hemijskog jedinjenja koja pokazuje samo odnos različitih elemenata u molekulu, a ne i njihov stvaran broj,  koji se može odrediti na osnovu molekulske mase jedinjenja

Emuluzija (Emulsion) – Dvofazni sistem, kod koga je jedna tečnost dispergovana u drugoj i gde ne postoji potpuna rastvorljivost jedne komponente u drugoj 

Emulziona polimerizacija (Emulsion Polymerization) – Tip polimerizacije monomera ili smese monomera, koji se nalaze u obliku emulzije u vodi

Endoterman proces (Endothermic Process) – Proces pri čijem odigravanju se apsorbuje toplotna energija

EPDM (EPDM) – Tip kaučuka koji pored etilena i propilena, sadrži i mali procenat dienskog monomera, pa se zato može vulkanizovati sumporom. Slovna oznaka EPDM kaučuka uključuje: E – etilen, P – propilen, D – dien i  M – metilen. Vulkanizati EPDM kaučuka su otporni na dejstvo toplote, svetlosti, kiseonika, ozona, hemikalija, a postojani prema habanju i atmosferalijama

Epruveta (Specimen) – Komad određenog oblika i dimenzija izrađen od uzorka. Služi za ispitivanje. Epruvete koje se koriste za određivanje zateznih svojstava polimernih materijala imaju, uglavnom, oblik dvostrukog zvona

Ergonomija (Ergonomics) – Inženjerski aspekti odnosa između radnika i njihove radne okoline

Estetski faktori (Esthetic Factors) – Estetski kvaliteti tkanina definišu se preko termina kao što su: izgled, opip, sjaj i dr. Svila je primer za vlakno s dobrim estetskim svojstvima. Acetatna vlakna zamenjuju filamente viskoznog rejona u slučajevima kada su sjaj i opip važniji od dobrih mehaničkih svojstava (zavese)

Estri (Esters) – Organska jedinjenja dobijena iz kiselina zamenom vodonika organskim radikalom ili grupom. Poznati su plastifikatori na bazi estara: tritolilfosfat, dioktilftalat i dioktilsebacat

Etan (Ethane) – Drugi predstavnik parafinske grupe ugljovodonika. Nalazi se u prirodnom gasu

Etanol (Ethanol) – Etil alkohol

Etilen (Ethylene) – C2 H4. Zapaljivi gas i prvi stabilni član olefinske serije ugljovodonika

Etilen dihlorid (Ethylene Dichloride) – Tečni proizvod dobijen adicijom hlora na etilensku dvostruku vezu. Reaguje s natrijum polisulfidom, pri čemu nastaju polisulfidni polimeri, poznati pod trgovačkim nazivom "Tiokoli"

Etilen glikol (Ethylene Glycol) – Obojena sirupasta tečnost, slatkog ukusa. Kondenzacionom polimerizacijom etilen glikola i tereftalne kiseline dobija se i polietilentereftalat (PET) koji služi za pravljenje boca, sintetičkog vlakna "Terylene" i drugih proizvoda

Etilenska plastika (Ethenoid Plastics) – Plastične mase dobijene iz supstanci koje sadrže dvostruke veze (akrilne, vinilne i stirenske grupe)

Etilenvinilacetat (Ethylene Vinyl Acetate) – Kopolimer etilena i vinilacetata. Prerađuje se kao plastična masa, a u pogledu mekoće i fleksibilnosti ima svojstva slična kaučuku. Može se prerađivati injekcionim presovanjem bez vulkanizacije

Etri (Ethers) – Grupa organskih jedinjenja nastala reakcijom dva molekula alkohola, uz eliminaciju jednog molekula vode

EVA (EVA) –  Skraćenica za etilen vinil kopolimer

Pročitano 4671 puta Poslednji put izmenjeno Poslednji put izmenjeno januar 09 2018
Morate biti prijavljeni da bi mogli da ostavite komentar

Alupress newsletter

Prijavite se na naš newsletter i budite blagovremeno informisani o svim našim aktivnostima.
oktobar 18 2021 0

Boje za aluminijum u nijansi drveta

DRVO KAO INSPIRACIJA Povećanom ulogom koju danas ima aluminijum u oblasti građevinarstva, veoma bitnu ulogu…

Pratite nas na Facebook-u

Alupress newsletter

Prijavite se

Prijavite se na naš newsletter i budite blagovremeno informisani o svim našim aktivnostima.

Uslovi i politika privatnosti

Uslovi korišćenja portala: Uslovi 

Politika privatnosti: Saznaj više

Alu press d.o.o.

Alu press d.o.o.

Adresa: Nede Spasojević 7b

             11070 Novi Beograd

Tel/fax: +381 11 228 65 17
             +381 11 228 65 16

Mob tel: +381 63 279 605

  e-mail: info@aluminijum-pvc.com