Odštampajte ovu stranicu
zvučna izolacija zvučna izolacija

Kako se određuje zvučna izolacija prozora i vrata

Objavljeno u Zaštita životne sredine Napisano  septembar 08 2016 veličina teksta Smanji veličinu teksta Povećaj veličinu teksta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Zvučna izolacija prozora i vrata određuje se izolacionom moći R koja se pokazuje dijagramom u zavisnosti od frekvencije u opsegu od 100 do 3150 Hz u trećinskooktavnim skokovima 

Za izražavanje zvučne izolacije prozora ili vrata jednim brojem koristi se ponderisana zvučna izolacija Rw.

Prozori i balkonska vrata se prema zvučnoj izolaciji Rw razvrstavaju u pet klasa zvučne izolacije:

- specijalna klasa                                                                Rw  ≥    40 dB

- I klasa                                                                                 Rw  =  35 do  39 dB

- II klasa                                                                                Rw   =  30 do  34 dB

- III klasa                                                                               Rw  =  25 do  29 dB

- IV klasa                                                                                              Rw  =  20 do  24 dB

 

Gornje vrednosti se primenjuju na: prozore, prozore sa balkonskim vratima, prozore sa protivsunčanom zaštitom (kutije za eslinger roletne i sl.).

 

Vrata se prema zvučnoj izolaciji Rw razvrstavaju u četiri klase zvučne izolacije:

- specijalna klasa                                                                     Rw  ≥    35 dB

- I klasa                                                                                 Rw  =  30 do  34 dB

- II klasa                                                                                Rw   =  25 do  29 dB

- III klasa                                                                               Rw  =  20 do  24 dB

 

U svim stambenim i poslovnim zgradama ulazna vrata u stan moraju zadovoljavati zvučnu izolaciju klase I.

 

DEFINICIJE

 

Rekonstrukcija zgrade – izvođenje radova na zgradi, kao što su adaptacija, preinačenje, nadogradnja, dogradnja i slični radovi koji mogu uticati na zvučnu zaštitu zgrade.

Bučne (pogonske ili poslovne) prostorije – prostorije u kojima vlada buka ekvivalentnog nivoa iznad 70 dBA, za bilo koja tri 15-minutna perioda u toku dana ili noći, a ispod 85 dBA.

Vrlo bučne prostorije – prostorije u kojima vlada buka ekvivalentnog nivoa od 85 dBA ili iznad ove vrednosti, za bilo koja tri 15-minutna perioda u toku dana ili noći.

U smislu ovog standarda JUS U.J6 201 dan obuhvata vreme od 6h do 22 h, a noć od 22 h do 6 h. Za impulsnu buku (liftovi, hidrofori i dr.) umesto tri 15-minutna ekvivalentna nivoa, mere se tri najviša impulsa od kojih se oduzme 10 dB i takve vrednosti porede sa  kriterijumima u ovom standardu.

Tavanica – kompletna međuspratna konstrukcija sa svim svojim slojevima i plafonom.

Osnovni nivo buke – nivo buke okoline kada relevantni uređaji, čija se buka ocenjuje ne rade.

 

Najviši dozvoljeni nivo buke u boravišnim prostorijama

 

U boravišnim prostorijama stambenih zgrada najviši ukupni nivo ujednačene buke koja potiče: iz pogonskih prostorija u zgradi, od kućnih instalacija i uređaja u susednim stanovima, kao i od stacionarnih izvora buke izvan sambene zgrade ne sme preći vrednost od 30 dBA noću i 40 dBA danju. Ako je buka uređaja i instalacija povremena ili neujednačena, tada ukupno tri 15-minutna ekvivalentna nivoa u toku dana ili noći ne smeju preći navedene granice.

U slučajevima kada je nivo osnovne buke u boravišnim prostorijama stambenih zgrada ispod 25 dBA noću ili 35 dBA danju, buka uređaja i instalacija u zgradi pojedinačno ili zajedno ne sme prouzrokovati povećanje buke za više od 5 dBA.

U boravišnim prostorijama stambenih zgrada, tri najviša 15-minutna ekvivalentna nivoa buke koji potiču od nestacionarnih izvora buke (saobraćaja i sl.) izvan stambene zgrade, u toku dana ne smeju preći 45 dBA, a u toku noći 35 dBA.

 

 

Namena prostorije

 

Najviši dozvoljeni

15 min Leq (dBA)

danju

noću

A

Bolnice, klinike, domovi zdravlja i sl.

 

 

A.1

Bolesničke sobe

35

30

A.2

Ordinacije

40

40

A.3

Operacioni blok bez medicinskih uređaja i opreme

35

35

B

Hoteli, moteli, domovi, samački hoteli i sl.

 

 

B.1

Hotelske sobe A kategorije i viših kategorija

od izvora buke u zgradi i stacionarnih izvora izvan zgrade

od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade

 

35

40

 

30

35

B.2

Hotelske sobe B kategorije i nižih katergorija

od izvora buke u zgradi i stacionarnih izvora izvan zgrade

od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade

 

40

45

 

35

40

B.3

Spavaonice u domovima od izvora buke 

u zgradi i stacionarnih izvora izvan zgrade

od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade

 

40

45

 

35

40

B.4

Sobe u samačkim hotelima od izvora buke

u zgradi i stacionarnih izvora zvan zgrade

od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade

 

40

45

 

35

40

C

Škole, fakulteti, biblioteke i sl.

 

 

C.1

Amfiteatri i učionica

40

40

C.2

Kabineti na fakultetima

35

35

C.3

Kabineti u školama

40

40

C.4

Čitaonice, biblioteke

40

40

D

Dvorane

 

 

D.1

Bioskopske dvorane

40

40

D.2

Pozorišta

30

30

D.3

Koncertne dvorane

30

30

E

Ustanove za predškolsku decu i sl.

 

 

E.1

Sobe za odmor dece od izvora buke u zgradi i stacionarnih izvora izvan zgrade

od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade

 

40

45

 

35

35

E.2

Sobe za rad s decom

45

45

 

Pročitano 2416 puta Poslednji put izmenjeno Poslednji put izmenjeno septembar 08 2016
Morate biti prijavljeni da bi mogli da ostavite komentar