шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

 

prozor prozor

Značaj prozora u savremenom građevinarstvu

Objavljeno u Nauka u praksi Napisano  oktobar 27 2016 veličina teksta Smanji veličinu teksta Povećaj veličinu teksta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Slaba tačka fasade

U termičkom pogledu, prozori predstavljaju najslabiji deo omotača zgrade. Najčešće usled loše ugradnje i kvaliteta, kroz veze prozora i zida, spojeve krila i rama i samih krila, produvavanjem, gube se velike količine energije. Takođe, staklo u pogledu toplotno izolacionih karakteristika je izuzetno loš materijal, pa su i transmisioni gubici prozora veliki. Za ilustraciju može poslužiti podatak da se godišnje kroz 1 m2 prozora tipa krilo na krilo u II klimatskoj zoni gubi energija u ekvivalentnoj vrednosti 30 litara mazuta

Prozori na postojećim zgradama, osim što učestvuju sa velikim transmisionim gubicima u energetskom bilansu zgrade, predstavljaju dodatni problem zbog ventilacionih gubitaka usled slabe zaptivenosti i oštećenosti ramova kao i čestih oštećenja parapetnih dasaka usled hladnih mostova i kondenzacije. Poboljšanje energetske efikasnosti objekta, vezano za prozore svodi se na: •smanjenje ventilacionih gubitaka

 • smanjenje transmisionih gubitaka

Najbolji način, ali svakako i najskuplji, je zamena postojećih prozora novim sa znatno boljim karakteristikama. Ukoliko to nije moguće neophodno je poboljšati karakteristike postojećih prozora. Ventilacioni gubici postojećih prozora mogu se znatno smanjiti pažljivim popravkama i zaptivanjima ugroženih mesta. Transmisioni gubici mogu se smanjiti poboljšanjem k (u) koeficijenta prolaza toplote prozora u zavisnosti od konstrukcije postojećeg prozora na sledeći način: • dodavanjem još jednog krila na postojeći prozor

 • zamena jednog, ili oba stakla kod dvostrukih prozora, izolacionim staklom
 • ugradnjom specijalnih  vrsta  stakala  kao  što  su  stakla  punjena inertnim

  gasom, stakla niske emisije

 • ugradnjom specijalnih folija koje zamenjuju dodatno staklo

Pored ovih načina poboljšanja izolacionih stakala, kod prozora se mogu postići i ekstremno niske vrednosti koeficijenta k primenom tečnih kristala, prizmatičnih refleksionih lamela u vazdušnom međuprostoru, integracijom fotonaponskih (PV) ćelija u semitransparentne panele ili ispunom od transparentne izolacije između stakala, uz primenu odgovarajućih termičkih ramova. Sanacijom prozora postiže se povećanje unutrašnje površinske temperature stakla što doprinosi prijatnijoj atmosveri u prostoriji. Ukoliko je moguće izvršiti zamenu prozora trebalo bi proračunom odrediti potrebne dimenzije prozora u odnosu na zahteve svetlosnog i toplotnog komfora i svesti ih na veličinu koja obezbeđuje potrebno osvetljenje, odnosno povoljan odnos energetskih dobitaka i gubitaka kroz prozore. Na južnoj strani je osim toga potrebno preispitati mogućnosti uklapanja prozora u neki od sistema za pasivan zahvat solarne energije o čemu će kasnije biti više reči.

Zaštitni elementi prozora

Zaštita prozora vrši se raznim tipovima roletni, kapaka, venecijanera. Funkcija svih ovih elemenata trebala bi da bude u energetskom pogledu dvostruka: da smanjuju neželjene toplotne dobitke i neželjene toplotne gubitke. Roletne tipa esling koje se kod nas najčešće primenjuju predstavljaju najslabije mesto na fasadi objekta, kako po stepenu izolovanosti, tako i po produvavanju. Poboljšanje njihovih karakteristika pri obnovi zgrada, moguće je kroz dodatnu izolaciju same kutije, ugradnjom zaptivki kako bi se sprečilo produvavanje kao i ugradnjom roletni sa boljim termičkim karakteristikama kod kojih su elementi punjeni termoizolacionim materijalima.

Ukoliko prozori nisu snabdeveni nikakvom zaštitom, potrebno je pri obnovi objekta obavezno predvideti njihovu ugradnju. Kako najbolje efekte ima spoljna zaštita, to treba insistirati na njihovoj ugradnji kod obnove zgrada. Ako ovakva izmena fasade nije moguća, predvideti zastore koji zauzimaju srednji položaj, između krila ili u samom izolacionom staklu. Pri izboru zastora voditi računa o njegovim izolacionim sposobnostima u cilju smanjenja toplotnih gubitaka ali i o sposobnosti da smanji neželjeno toplotno opterećenje objekta.

Direktni zahvat Sunčeve energije

Svaki osunčani prozor predstavlja sistem direktnog prijema Sunčeve energije zahvaljujući osobini stakla da propušta kratkotalasna zračenja, a zadržava dugotalasna zračenja (efekat staklene bašte). Energiju koja je na ovaj način prikupljena neophodno je uskladištiti kako ne bi izazvala neželjeno pregrevanje prostora i sačuvati je za kasnije korišćenje. Sistem može da se koristi samo za grejanje prostora.Obnova zgrada, kod koje se primenjuje ovaj sistem, treba da obuhvati:  • proveru veličina i karakteristika prozora

 • zaštitu prozora od neželjenih gubitaka i dobitaka toplote
 • proveru toplotno akumulacionih karakteristika zgrade

Veličina i osobine prozora                                              

Budući da je prozor, odnosno zastakljena površina osnovni elemenat ovog sistema, izuzetno je važno da se prilikom obnove zgrade karakteristike prozora dovedu na nivo koji obezbeđuje njegovo efikasno funkcionisanje. Treba istaći da prozori utiču na energetsku efikasnost zgrade ne samo kao izvor toplotnih dobitaka i gubitaka nego i kao elementi koji treba da obezbede kvalitetan osvetljaj prozora. Pojedini tipovi objekata, kao što su na primer, poslovne zgrade, troše velike količine energije za veštačko osvetljavanje prostora. Dobrim dimenzionisanjem prozora i njihovim pravilnim položajem može se znatno smanjiti potrošnja energije, pa je i ovo jedan od parametara o kojima pri obnovi zgrade treba voditi računa. Elemente sistema čine prozori osunčani u hladnom periodu kada je potrebno grejanje zgrade. To znači da se prozori različito tretiraju u zavisnosti od njihove orijentacije.

Zračenje koje je prošlo kroz prozor uskladišteno je u vidu toplotne energije u masivnoj strukturi zgrade. Tokom noći, zagrejana struktura funkcioniše kao grejno telo i predaje toplotu vazduhu.

Pravilna orijentacija prozora

Južno orijentisani prozori, kao deo solarnog sistema, osim što obezbeđuju dobro osvetljenje u skladu sa namenom, treba da propuste dovoljnu količinu sunčevog zračenja. Određivanje veličine prozora vrši se proračunom u zavisnosti od uslova lokacije, a u skladu sa namenom i karakteristikama objekta. Ukoliko postojeći, južno orijentisani prozori, nemaju dovoljnu površinu potrebno ih je zameniti većim ili postaviti nove prozore kako bi se obezbedila proračunom definisana potrebna zastakljena površina.

Obnova zgrada pruža mogućnost i većeg stepena intervencija kao što su:

 • otvaranje krovnih prozora   na   postojećim   kosim   južno   orijentisanim

  krovovima

 • pravljenje konstrukcije na    ravnim   krovovima   čime   se    obezbeđuje 

  osunčanje  i prikupljanje  solarne  energije i  kod  objekata  sa nepovoljnom

  orijentacijom

 • pri rekonstrukciji kosog krova formiranje različitih tipova nadsvetla
 • u okviru dogradnje objekta  izgradnja  svetlosnih  kanala, čime se sunčevo 

  zračenje uvodi i u severno orijentisane prostore

 

Severno orijentisani prozori, dimenzionišu se samo u skladu sa potrebnim osvetljenjem prostora. Proračunom treba proveriti ovaj uslov i ukoliko je to moguće smanjiti prozore na minimum kako bi se smanjili i toplotni gubici u hladnom periodu. Ovako različito postavljeni zahtevi u odnosu na veličinu prozora mogu dovesti do potpuno različitog tretmana severne i južne fasade obnovljene zgrade čime ona dobija karakterističan izgled energetski efikasnog objekta sa primenom solarnih sistema.

Karakteristike prozora

Kao i veličina i osobine prozora se usklađuju sa njegovom namenom. Naime, prozori koji su deo sistema treba da imaju što veću zastakljenu površinu, što znači da konstrukcija treba da bude sa što manjim učešćem prečki. Prozor može biti izgrađen od svih materijala koji se uobičajeno primenjuju. Zastakljenje treba da propusti što više sunčevog zračenja, a da se pri tom i gubici smanje na minimum. Praksa je pokazala da se dobri rezultati postižu primenom prozora sa dvostrukim zastakljenjem ili sa dvostrukim izolacionim staklom, dok primena troslojnog stakla previše smanjuje prolaz sunčevog zračenja. Staklo treba da bude providno, specijalna stakla kao što su toplotno reflektujuća i toplotno apsorbujuća nisu dozvoljena s obzirom na njihove karakteristike (propuštanje, transmisija, refleksija) u odnosu na spektar sunčevog zračenja.

Nasuprot tome, primena stakla niske emisije (Low – E) daje dobre rezultate. Staklo niske emisije spada u grupu specijalnih stakala koji imaju specijalni selektivni sloj koji propušta ili reflektuje određeni deo zračenja sunčevog spektra. Kada se koristi kao deo solarnog sistema staklo niske emisije treba da ima reflektujuću površinu okrenutu ka unutrašnjem prostoru.,Na ovaj način staklo zadržava najveći deo toplotnog zračenja pa je po svojim izolacionim karakteristikama bolje od trostrukog zastakljenja. Pri obnovi zgrade sa dvostrukim prozorima moguće je unutrašnje staklo zameniti ovom vrstom specijalnog stakla (tvrda prevlaka) i time značajno poboljšati termičke karakteristike celog objekta.

Zaštita prozora od neželjenih toplotnih gubitaka i dobitaka

Odnos prema toplotnim gubicima i dobicima zavisi u potpunosti od godišnjeg doba.

Zima

Budući da je cilj funkcionisanja sistema da se prikupi što više solarnog zračenja i da je veličina prozora usklađena sa akumulacionim mogućnostima zgrade, to prozori nemaju neželjene dobitke već samo neželjene gubitke. Ovi gubici utiču na smanjenje efikasnosti sistema i treba ih smanjiti na najmanju moguću meru.,Mere za smanjenje toplotnih gubitaka kod primene direktnog zahvata u obnovi zgrada su  jednake kao i uobičajene mere zaštite koje treba primeniti kod svih prozora u procesu obnove. To su:

 • konstrukcija prozora bez hladnih mostova
 • dobro zaptiveni prozori koji ne produvavaju
 • ugrađeno dvostruko izolaciono ili staklo niske emisije
 • ugrađeni zastori

Leto

Tokom leta mora se predvideti efikasna zaštita od toplotnih dobitaka. Zaštita može da se postigne:  • senilima

 • zastorima

Senila su elementi koji stvaraju senku prozorima, a mogu da se ugrade kao fiksna i pokretna senila. Fiksna senila čine razne vrste nadstrešnica i brisoleji. Fiksna senila ne treba ugrađivati pri rekonstrukciji objekata kod kojih se prozori koriste kao solarni sistemi budući da se tokom zime ne može u potpunosti izbeći njegova senka na kolektorskoj površini. Nasuprot tome, pokretna senila, kao što su različite vrste tendi pružaju adekvatnu zaštitu tokom leta dok se tokom zime lako uklanjaju. Izuzetno efikasnu zaštitu daju i pokretni brisoleji, najčešće sa automatskim pokretanjem, koji se svojim uglom prilagođavaju upadnim uglovima solarnog zračenja.Razvijen je i tip brisoleja koji se po potrebi u potpunosti zatvara tako da ima i funkciju senila i funkciju zastora.

 

Zastori za prozore

U sklopu obnove zgrade, na svim prozorima treba predvideti zastore. Bilo da u odnosu na prozor zauzimaju spoljni ili unutrašnji položaj, zastori smanjuju i toplotne gubitke i toplotne dobitke. Efikasniju zaštitu od toplotnih dobitaka pružaju spoljni zastori budući da sprečavaju prodor sunčevog zračenja kroz zastakljenje pa je na prozorima koji su elemenat solarnog sistema preporučljivo postaviti upravo ovakvu zaštitu. Ako se tokom obnove postavljaju novi prozori preporučljivo je zastore ugraditi u sklopu prozor kutija. Ako se koriste postojeći prozori, zastore je moguće ugraditi i sa spoljnom kutijom što je i inače čest slučaj u našoj praksi. Zastori treba da budu svetle boje da bi u što većoj meri reflektovali solarno zračenje i sa što većim otporom prolazu toplote da bi se maksimalno smanjili toplotni gubici. Ukoliko postoji mogućnost, rad zastora može da bude automatski, programiran u odnosu na doba godine i dana čime se smanjuje uticaj čoveka i funkcionisanje sistema je sigurno i efikasno.

Pročitano 1144 puta Poslednji put izmenjeno Poslednji put izmenjeno oktobar 27 2016
Morate biti prijavljeni da bi mogli da ostavite komentar

Alupress newsletter

Prijavite se na naš newsletter i budite blagovremeno informisani o svim našim aktivnostima.
jul 06 2020 0

Larcore A2 – novi, lakši fasadni saćasti panel kategorije A2 u ponudi kompanije Tehnomarket

Proizvod nove generacije, aluminijumski saćasti panel LARCORE A2 polako, ali sigurno preuzima vođstvo na evropskom…

Pratite nas na Facebook-u

Alupress newsletter

Prijavite se

Prijavite se na naš newsletter i budite blagovremeno informisani o svim našim aktivnostima.

Uslovi i politika privatnosti

Uslovi korišćenja portala: Uslovi 

Politika privatnosti: Saznaj više

Alu press d.o.o.

Alu press d.o.o.

Adresa: Nede Spasojević 7b

             11070 Novi Beograd

Tel/fax: +381 11 228 65 17
             +381 11 228 65 16

Mob tel: +381 63 279 605

  e-mail: info@aluminijum-pvc.com