шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

 

aluminijumskii profili i konstrukcije aluminijumskii profili i konstrukcije

Od čega zavisi proizvodnja aluminijumskih profila i konstrukcija

Objavljeno u Aktuelno Napisano  avgust 18 2017 veličina teksta Smanji veličinu teksta Povećaj veličinu teksta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Dobra priprema štedi vreme i novac

Temeljno sagledavanje rešenja sa unapred rešenim osnovnim i karakterističnim detaljima, tačnom specifikacijom svih materijala i proračunom realnih rokova obezbeđuje potencijalnom izvođaču sigurnu i isplativu realizaciju projekta, a investitoru optimalne i precizne parametre za prihvatanje ponude

U današnje vreme susrećemo se sa sve složenijim projektnim zadacima koje postavljaju trendovi i sve zahtevnija klijentela. Projekti su sve složeniji, a njihova realizacija zahteva maksimalnu posvećenost već od pripreme ponude. Temeljno sagledavanje rešenja sa unapred rešenim osnovnim i karakterističnim detaljima, tačnom specifikacijom svih materijala i proračunom realnih rokova obezbeđuje potencijalnom izvođaču sigurnu i isplativu realizaciju projekta, a investitoru optimalne i precizne parametre za prihvatanje ponude.

Precizna razrada

Za temeljnu i preciznu razradu je potrebno određeno vreme i posvećenost. Vrlo bitan faktor je stručnost i iskustvo kadra koje vrši pripremu dokumentacije. Uloženo vreme i novac se vrlo brzo i po pravilu vraća kroz bržu i efikasniju izradu i montažu elemenata. Elemente je moguće pripremiti “do poslednjeg šrafa” u radionici i tako smanjiti troškove i predviđeno vreme montaže. Analizom utrošenog vremena konstatovano je da jedan radni sat konstruktora može utrostručiti efikasnost proizvodnje. Ovaj podatak je još relevantniji po pitanju spoljnje montaže gde se odnos može i upetostručiti.

Sama montaža se brže i efikasnije odvija po predviđenim fazama. Utrošak materijala je unapred proračunat. Eksterni uticaji bitno ne utiču na kvalitet konačnog proizvoda, a eventualna greška se smanjuje na minimum i može se predvideti unapred te je njeno sagledavanje i sanacija jeftinija i efikasnija. Eventualna greška u fazi projektovanja se može predvideti i kreće se u opsegu od 0,5 do max. 3 odsto, dok su greške prilikom izrade bez adekvatne pripreme nepredvidive i kreću se u opsegu od 2 do 15 odsto.

Elaborat izvedenog stanja

Veći i zahtevniju objekti se mogu geodetski snimiti uz prethodno postavljanje odgovarajućih repera. Precizan geodetski snimak omogućava pristup preciznoj izradi radioničke dokumentacije i dimenzionisanje već na samom početku rada korišćenjem nekih od CAD aplikacija. Takođe, postavljanje ravanskih i osovinskih rastera na objektu prilikom montaže se izvodi bez pomoćnih instrumenata i mernih alata, a greška se svodi na milimetar. 

U prvoj fazi pripreme projekata podrazumeva se sagledavanje karakterističnih detalja, njihovu razradu i usaglašavanje sa projektantom. Rasterizacija elemenata može biti ključni faktor u iskorišćenju predviđenih materijala. Krojne liste se usaglašavaju sa rasterom. Adekvatan raster smanjuje tehnološki otpad, štedi na debljini ispune i poprečnom preseku odnosno masi aluminijumskih profila. Specifikacije materijala moraju biti tačne i potpune što podrazumeva njihovu izradu po sagledavanju projekta. Najčešće se zahteva od konstruktora-tehnologa da specifikacije budu unapred pripremljene zbog brzine realizacije projekta pa je presudan faktor iskustvo. Primenom različitih materijala u kontaktu uvek treba voditi računa o potencijalima odnosno elektro-koroziji. Kontakt aluminijuma i čelika katkad je neizbežan pa se koriste prohromski elementi ili se čelik cinkuje. Ponekad je dovoljno napraviti PVC ili sl. distancu. Numeracija svakog crteža u mnogo čemu olakšava komunikaciju pa je to još jedan faktor koji netreba zanemariti. Takođe ne zaboravimo elemente protiv-požarne zaštite, statički račun, koeficijente prolaza toplote i zvuka, vodonepropusnost i hermetičnost, kontrolisano dreniranje i ventilaciju i.t.d. Sve prethodno pomenuto uz atestnu dokumentaciju je sastavni deo elaborata izvedenog stanja.

 

Kompleksan posao

Niska cena alata za ekstruziju aluminijumskih profila dozvoljava kako velikim tako i malim firmama razvoj sopstvenih profila kao i sistema profila. Na našem tržištu sve su učestalijiji proizvodi koji su osmislili naši konstruktori. Međutim čest slučaj je greška u konstrukciji koja zahteva doradu alata, zamenu postojećeg ili korekciju i doradu u procesu proizvodnje.

Dizajniranje jednog ili nekoliko profila, na primer sklop ram-krilo-držač je kompleksan posao i zahteva priličan pripremni period. Sve elemente treba sagledati u sklopu sa pratećim elementima, pa čak treba perspektivno posmatrati proizvod i sagledati sve eventualne mogućnosti koje se mogu pojaviti. Uvek treba sagledati sve šeme i detalje u kojima se mogu pojaviti ovi profili.

Dizajn jednog profila uvek je direktno uslovljen svim eventualnim profilima kao i sistemima profila koji se mogu pojaviti u perspektivi (npr. termo-prekid sa standardnim poliamidom, širokim-poliamidom, aluminijum-drvo i.t.d.).

Ovakve na prvi pogled ne važne stvari mogu bitno uticati na primenu profila u budućnosti, odnosno mogu se izbeći eventualne komplikacije prilikom dizajniranja narednog profila ili nekog drugog elementa sklopa. Na primer, tačka rotacije šireg sistema smanjuje naleganje štoka i krila ili otvoreni profil veze dvokrilnog prozora omogućava upotrebu centralnog zasuna, ali komplikuje prihvat poliamidnog završetka čija izrada je skuplja od samog profila.

Ovakav pristup razradi najosnovnijeg sklopa može koštati nešto više u početku, ali se isplati kroz samo jedan pogršno konstruisan alat.

Specijalisti za projektovanje

Učešće razrade u ukupnim troškovima realizacije je minimalno i kreće se u rasponu od 2 do 8 odsto u zavisnosti od obima i složenosti projektnog zadatka. Svi ovi činioci jasno stavljaju do znanja da je logičan i uvek jeftiniji pristup realizaciji prisustvo adekvatnog stručnog kadra u okviru firme ili angažovanje specijalizovanih biroa za projektovanje aluminijumskih konstrukcija.

Svaka eventualna greška koja se može pojaviti u procesu bez adekvatne pripreme je uvek skuplja od stručne pripreme.

U zemljama Zapadne Evrope kao i u zemljama našeg okruženja specijalizovani biroi iz oblasti projektovanja i konstruisanja aluminijumskih konstrukcija su uveliko stvarnost i potreba. U našem slučaju izražen je  deficit stručnog kadra i specijalizovanih biroa, kao i neshvaćenost prednosti koje nudi ovakav pristup realizaciji.

Pročitano 1831 puta Poslednji put izmenjeno Poslednji put izmenjeno avgust 19 2017
Morate biti prijavljeni da bi mogli da ostavite komentar

Alupress newsletter

Prijavite se na naš newsletter i budite blagovremeno informisani o svim našim aktivnostima.
oktobar 18 2021 0

Boje za aluminijum u nijansi drveta

DRVO KAO INSPIRACIJA Povećanom ulogom koju danas ima aluminijum u oblasti građevinarstva, veoma bitnu ulogu…

Pratite nas na Facebook-u

Alupress newsletter

Prijavite se

Prijavite se na naš newsletter i budite blagovremeno informisani o svim našim aktivnostima.

Uslovi i politika privatnosti

Uslovi korišćenja portala: Uslovi 

Politika privatnosti: Saznaj više

Alu press d.o.o.

Alu press d.o.o.

Adresa: Nede Spasojević 7b

             11070 Novi Beograd

Tel/fax: +381 11 228 65 17
             +381 11 228 65 16

Mob tel: +381 63 279 605

  e-mail: info@aluminijum-pvc.com