шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

 

leksikon-b leksikon-b

Leksikon polimera "B"

Objavljeno u Business Napisano  decembar 26 2016 veličina teksta Smanji veličinu teksta Povećaj veličinu teksta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Leksikon tehnologije polimera "B"

Bala  (Bale) – Oblik pakovanja i transporta čvrstog prirodnog i sintetičkog kaučuka do korisnika

Balans (Balance) – Ravnomerna raspodela mase

Barwell klipni ekstruder (Barwell Ram Extruder) – Ekstruder koji koristi hidraulički klip, umesto konvencionalnog pužnog vijka, za potiskivanje kaučukove smese kroz diznu. Smesa se greje u grejnoj komori, na valjku valja u "lutku", a zatim stavlja u cilindar ekstrudera i potiskuje kroz diznu–mlaznicu bez povišenja temperature

Baza (Base) – Supstanca koja se rastvara u vodi formirajući hidroksilne jone

 

Beli alkohol (White Spint) – Destilat nafte s tačkom ključanja 150 ˚ C do 200  ˚C. Koristi se kao rastvarač

 

Beli barijum (Barium White) – Istaloženi barijum sulfat

 

Belilo (White) – Kalcijum karbonat dobijen iz prirodnih izvora (kreda, krečnjak) ili kao sporedni produkt drugih hemijskih procesa–staloženi kalcijum karbonat. Striktno govoreći, termin "belilo" se može primeniti samo za materijale dobijene mlevenjem prirodne krede

 

Beli metal (White Metal) – Legura olova, kalaja i antimona, tačka topljenja oko 180 ˚C. Koristi se kao materijal za izradu kalupa za artikle kao što su: đonovi, pete i ploče. Kada se kalup ošteti može se pretopiti i izliti novi

 

Bentonit (Bentonite) – Koloidna glina. Koristi se kao sredstvo za zgušnjavanje u lateksnim smesama i kao punilac u smesama čvrstog kaučuka. Reakcijom bentonita s aminima dobijaju se punila za gumu

 

Benzen (Benzen) – Predstavnik serije aromatičnih ugljovodonika, obojena tečnost, ključa na 80 ˚C  i  koristi se za dobijanje mnogih proizvoda

 

Benzin (Benzine) – Smesa ugljovodonika iz klase parafina, ključa u opsegu temperatura od 35  ˚C  do  80  ˚C

 

Benzol (Benzole) – Najvažnija frakcija destilacije katrana kamenog uglja

 

Beta zraci (Beta rays) – Predstavljaju snop beta čestica (elektrona i pozitrona) nastalih emitovanjem jezgra radioaktivnih supstanci. Koriste se kod instrumenata za merenje debljine filma kaučuka ili plastičnih masa

 

Biodegradacija (Biodegradation) – Degradacija guma ili plastičnih materijala usled delovanja živih organizama

 

Biodegradabilni polimeri (Biodegradable Polymers) – Biodegradacija je proces u kome bakterije, gljivice i enzimi koriste suptrat kao izvor hrane. Pri odgovarajućim uslovima vlažnosti, temperature i sadržaja kiseonika, biodegradacija je relativno brz proces, tako da se za 2 do 3 godine izvrši kompletna asimilacija i nestajanje artikla. Većina komercijalnih tipova plastičnih masa je imuna na uticaj enzima. Linearni ugljovodonici su biodegradabilni samo ako im je molekulska masa ispod  500

 

Blenda (Blend) – Višekomponentni sistem sastavljen od različitih polimera, sličnih ili različitih molekulskih masa i raspodele molekulskih masa. Mešanjem dva ili više polimera postiže se znatno poboljšanje nekih svojstava dobijenih proizvoda. U nekim slučajevima se olakšava prerada ili pojeftinjuje proizvod. Primeri primene blendi su brojni i predstavljaju uobičajenu praksu, bez koje se ne može zamisliti savremena proizvodnja i njeno unapređenje

 

Blok kopolimer (Block Copolymer) – Kopolimer u kome se u osnovnom lancu blokovi jednog monomera nadovezuju na blokove drugog monomera

     

Bojenje vlakna (Fiber  Dyeing) – Bojenje se izvodi u vodenom rastvoru boje, gde vlakna ostaju dok se veći deo boje ne apsorbuje na vlaknima, a samo manji deo ostaje u kupatilu. Vlakna na bazi prirodne celuloze i proteina boje se kiselim bojama, koje se vezuju za vlakno preko hidroksilnih i amino grupa vlakana. Sintetička vlakna se obično teško boje. Poliamidna, poliesterska i akrilna vlakna  sadrže mesta za vezivanje molekula boje, ali imaju kompaktnu strukturu molekula, tako da je adsorpcija boje ekstremno niska. Brzina bojenja može se povećati povećanjem temperature ili uvođenjem sredstva za bubrenje polimera

 

Bomba (Bomb) – Uređaj za rad pod visokim pritiskom, koji se koristi pri ubrzanom starenju uzoraka polimera ili gume na povišenoj temperaturi i pritisku ili u atmosferi kiseonika

 

Bočni lanac (Side Chain) – U organskim jedinjenjima, bočni lanac obično čine alkil radikali vezani za osnovni deo molekula (alkilni niz, benzen ili druga ciklična grupa)

 

BR  (BR)  –  Skraćenica za kaučuke na bazi butadiena

 

Braunovo kretanje (Brownian Movement) – Koloidne čestice u rastvoru kreću se veoma brzo u svim pravcima. To je rezultat haotičnih sudara suspendovanih čestica s molekulima tečnosti

 

Brizganje (Injection Moulding) – Injekciono presovanje

 

Britanska institucija za standarde (British Standards Institution – BSI) – Engleska ustanova u kojoj se izrađuju specifikacije za kvalitet proizvoda, performanse i dimenzije, metode ispitivanja, definicije i simbole i dr. Standarde pripremaju posebne komisije i pre usvajanja i publikovanja široko cirkulišu radi anketiranja i provere. BSI učestvuje u pripremanju internacionalnih standarda iz oblasti kaučuka i plastičnih masa

 

Bubrenje (Swelling) – Povećanje dimenzija (mase ili zapremine) polimera usled apsorpcije neke organske tečnosti s kojom je polimer u kontaktu. Određivanje stepena bubrenja kaučukovih vulkanizata uveliko se koristi za ocenu stepena umreženosti i mogućnosti primene datog elastomera za proizvode koji su u kontaktu s takvim rastvaračem (na primer, postrojenja u hemijskoj industriji)

 

Buster (Booster) – Naziv za pomoćne i sekundarne ubrzivače, koji se dodaju osnovnim ubrzivačima s ciljem da se poveća brzina umrežavanja kombinacijom sredstava za umrežavanje

 

Butadien (Butadiene) – Gas, koristi se u proizvodnji polibutadienskog kaučuka i jedan je od kopolimera pri proizvodnji stirenbutadienskog i butadienakrilonitrilnog kaučuka

 

Butil (Butyl) –  Jednovalentni alkil radikal C4Hg

Pročitano 816 puta Poslednji put izmenjeno Poslednji put izmenjeno decembar 28 2017
Morate biti prijavljeni da bi mogli da ostavite komentar

Alupress newsletter

Prijavite se na naš newsletter i budite blagovremeno informisani o svim našim aktivnostima.
decembar 27 2019 0

OTVORITE VRATA SVOJIM PRSTOM

ČITAČ OTISKA PRSTA Među najnovijim proizvodima, ISEO predstavlja čitač otiska prsta u kombinaciji sa X1R…

Pratite nas na Facebook-u

Alupress newsletter

Prijavite se

Prijavite se na naš newsletter i budite blagovremeno informisani o svim našim aktivnostima.

Uslovi i politika privatnosti

Uslovi korišćenja portala: Uslovi 

Politika privatnosti: Saznaj više

Alu press d.o.o.

Alu press d.o.o.

Adresa: Nede Spasojević 7b

             11070 Novi Beograd

Tel/fax: +381 11 228 65 17
             +381 11 228 65 16

Mob tel: +381 63 279 605

  e-mail: info@aluminijum-pvc.com