Odštampajte ovu stranicu
marketing marketing

Marketing u malim i srednjim preduzeđima

Objavljeno u Business Napisano  septembar 01 2016 veličina teksta Smanji veličinu teksta Povećaj veličinu teksta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Izbeći početničke greške
Mala preduzeća obično daju reklamu samo na početku svoje delatnosti, a onda se oslanjaju na usmenu reklamu („od usta do usta“ ili preporuku), što zapravo predstavlja grešku jer je neprestano reklamiranje na nekom od štampanih medija najefikasniji i najefektivniji oblik propagande

U svetskoj privredi, mala i srednja preduzeća zauzimaju centralno mesto, jer podstiču rast i otvaranje novih radnih mesta. U suštini, mala i srednja preduzeća treba da predstavljaju stvaralačku snagu svake privrede privrede - mada to često nije slučaj.  Male firme odlikuje jednostavnost upravljanja i mali broj upravljačkog personala. Odsustvo formalnih struktura rezultira fleksibilnošću u donošenju odluka. MSP prihvataju lakše od velikih korporacija inovacije i promene. Mala i srednja preduzeća mogu brže od velikih preduzeća i uz manje troškove odgovoriti na sve brže promene na tržištu.

        U velikim organizacijama obično postoji sektor za marketing koji zapošljava po nekoliko stručnjaka iz te oblasti. Male firme najčešće poveravaju ovu funkciju pojedincu. Neretko to bude menadžer-preduzetnik, odnosno vlasnik firme. Velike kompanije uključuju u analizu tržišta sopstveni marketinški sektor, u kojima su zaposleni stručnjaci visokog obrazovanja. Mali broj preduzetnika može sebi priuštiti usluge neke marketinške agencije, a kamoli da osnuju sektor za marketing. Međutim, njima na raspolaganju stoje podaci i informacije iz privrednih komora, raznih esnafskih, privrednih i drugih udruženja. Takođe, mala i srednja preduzeća mogu da organizuju istraživanja u okviru vlastitog posla, bez angažovanja stručnjaka.

        Kada je reč o distribuciji (mnogi ne znaju da je distribucija jedan od najznačajnijih segmenata marketinga - pored proizvoda, cene i promocije) mnoge male firme ne mogu da odole iskušenju da preskoče velikoprodajni lanac, pa prodaju direktno, nadajući se većem profitu. I na kraju se ovo pokaže kao neostvariva ideja, jer snabdevanje velikog broja malih kupaca i teškoće oko naplate predstavljaju veliki i težak zadatak i zahtevaju veliku količinu papira. Zato se malim preduzećima savetuje da isporučuju svoju robu distributerima koji već imaju efikasnu prodajnu funkciju.

Važnost štampanih medija

Velike firme se najpre obraćaju televiziji kao reklamnom mediju, koji je prilično skup i nedostižan za malo preduzeće. Male firme su uglavnom upućene na male novinske oglase u štampi. Kada je reč o reklami, velike firme joj se posvećuju od samog početka, angažuju stručnjake u datoj oblasti, neprestano komuniciraju sa okruženjem. Na drugoj strani, MSP steknu mogućnost da daju reklamu samo na početku, a onda se oslanjaju na usmenu reklamu („od usta do usta“ ili preporuku), što zapravo predstavlja grešku jer je neprestano reklamiranje na nekom od elektronskih ili štampanih medija najefikasniji i najefektivniji oblik propagande.

Dakle, prednosti MSP-a u odnosu na velike kompanije su sledeće:

 

  • male firme brže uspostavljaju kontakt sa okruženjem, jer su neposrednije, energičnije i preduzimljivije;
  • feedback (povratna informcija sa okruženjem) se brže dobija, jer su zaposleni u prilici da neposredno prikupljaju informacije i reakcije na delovanje preduzeća, što olakšava merenje rezultata i inicijaciju korektivnih akcija;
  • velika preduzeća preduzimaju uglavnom velike i glamurozne akcije koje zahtevaju veći administrativni aparat, što implicira da su samim tim i skuplje;
  • fleksibilnost je na strani malog i srednjeg preduzeća, jer se mogu preskočiti formalni koraci odlučivanja i delovanja;
  • zaposleni u malim preduzećima su više zainteresovni za saradnju sa okruženjem, unose više elana i napora jer očekuju nagradu ili pohvalu menadžera, a po logici stvari, vidljivije je angažovanje zaposlenih u organizaciji sa par zaposlenih, nego u kompaniji koja ima više od 50 zaposlenih;
  • u manjim firmama je manja konkurencija za prestiž među zaposlenima u poređenju sa velikim firmama, jer nema daljeg napredovanja, nego što je postojeće radno mesto.

 

 

Važan segment poslovanja

Iako se u velikim kompanijama marketing podrazumeva, on je isto tako važan i za poslovanje malih i srednjih preduzeća. Međutim, za mnoga mala preduzeća je marketing strana reč. Ukoliko i postoje, marketinške aktivnosti u malom i srednjem preduzeću se odvijaju daleko iza kulisa svakodnevnog uobičajenog poslovanja. Zato je od presudne važnosti, posmatrati marketing kao neraskidivi i najvažniji deo savremenog poslovanja kako u velikom, tako i u malom i srednjem preduzeću. Kod zaposlenih treba razviti dovoljno snažno osećanje o neophodnosti promena, jer se bez svesti o neophodnosti promena ljudi teško odlučuju za dodatni napor koji je često od presudnog značaja za uspeh.

 

Usaglašen nastup

Marketing ne sme da bude izolovana disciplina, već mora da bude integrisan sa ostalim delovima organizacije. Svi elementi marketinških aktivnosti koje jedno preduzeće primenjuje, moraju biti usaglašeni sa razvojnim karakteristikama poslovnog okruženja, kao i sa sveukupnim potencijalom i mogućnostima organizacije. Najvećem broju preduzeća nedostaje inventivna kultura. Inovacija je najbolji način odbrane od hiperprodukcije na tržištu na kojem mali broj konkurentskih prednosti kratko traje. Inovacije jesu same po sebi rizične, ali njihovo izostajenje može da bude ne samo rizično, već i fatalno.

Pročitano 2364 puta Poslednji put izmenjeno Poslednji put izmenjeno septembar 01 2016

Srodni članci

Morate biti prijavljeni da bi mogli da ostavite komentar